16 januari 2017

Aandelenthema’s 2017

Voor dit jaar schuiven we enkele aandelenthema’s naar voor die inpikken op het huidige reflatiethema, met daaraan gekoppeld bedrijven die sterk kunnen genieten van een operationele hefboomwerking. Daarnaast bespelen we ook enkele technologische en duurzame trends, zoals de digitale transformatie binnen het bedrijfsleven (robotica, internet of things, etc.), de geconnecteerde consument, evenals veranderende consumptie- en leefpatronen (healthy living, ageing population…).

1) Terugkeer van groei en inflatie

Afgelopen zomer veranderde het marktsentiment van deflatievrees in reflatiehoop (groeiversnelling en terugkeer van inflatie). Beleggers kregen meer vertrouwen in het vermogen van overheden om groei te stimuleren via begrotingsbeleid, nog versterkt na de verkiezing van Donald Trump met zijn belofte van belastingverlagingen en infrastructuur-investeringen. Sindsdien kwam een sectorrotatie op gang van defensieve en rentegevoelige aandelen naar conjunctuurgevoelige en financiële aandelen. Cyclische bedrijven zullen hun winsten meer dan gemiddeld zien stijgen bij aantrekkende orders, herstellende prijzen en een betere capaciteitsbezetting. Financiële instellingen zullen dan weer profiteren van steiler wordende rentecurves, aantrekkende kredietvolumes en beperkte kredietverliezen.

Na de stevige koersrally van de financiële aandelen in de tweede jaarhelft, is het potentieel ten opzichte van het koersdoel geslonken, zodat we selectiever moeten zijn en/of uitkijken om bij te kopen op correctie. We zien wel nog verder inhaalpotentieel bij ABN Amro, NN Group, Prudential, Citigroup en Visa.

Onder de Europese bankaandelen is ABN AMRO door de verkoopsdruk van de Nederlandse staat een relatieve achterblijver. De focus op de thuismarkt is een voordeel, terwijl de waardering nog steeds te laag is en de kapitaalsterkte een pluspunt. NN Group blijft een favoriet binnen de Europese verzekeraars met een ijzersterke balans, een stevige cashflowgeneratie die na een succesvolle overname van Delta Lloyd nog een extra boost zal krijgen met mooie dividenden als gevolg. Onder de infrastructuur-gelinkte waarden zullen Heidelbergcement en Saint-Gobain profiteren van de herstellende Europese bouwconjunctuur en plannen voor infrastructuurinvesteringen in de VS, Canada en het VK. Sommige defensieve aandelen zoals Ahold Delhaize hebben dan weer baat bij een hoger consumentenvertrouwen en stijgende consumptieprijzen. Ook de sterke USD is een troef.

In Wall Street lijkt Citigroup een goedkoop financieel aandeel. Dankzij de steile klim van de Amerikaanse rentecurve en haar jarenlange grondige herstructurering, is zij uitstekend geplaatst om in te zetten op het reflatiethema. Bij de industriële bedrijven die van de uitbreiding, vernieuwing en zelfs modernisering van de verouderde Amerikaanse infrastructuur zouden profiteren, is United Technologies een interessante speler, met producten zoals liften en roltrappen, HVAC-apparatuur, vliegtuigmotoren enz. Ook het groeiaandeel Visa is een prima vehikel om de terugkeer van de inflatie, het toenemende consumentenvertrouwen en de hogere uitgaven te verzilveren, dankzij zijn leiderspositie op het vlak van kredietkaarten en elektronische betalingen.


2) Technologische innovatie

In de competitieve wereld van vandaag (mature markten en bereidheid tot her-industrialisatie) is technologische innovatie de sleutel tot bedrijfssucces. De 'survival of the fittest' vereist dat bedrijven de digitale transformatie omarmen (industrie 4.0, robotica, ‘internet of things’ en cyberveiligheid). Dit om nieuwe groei-opportuniteiten te benutten en de efficiëntie te verbeteren. Het zijn vooral technologie- en mediabedrijven die van deze trends profiteren: Salesforce.com, Criteo, ASMI, Alphabet, STM, Relx, WPP en Publicis. Beide laatsten zijn reclamebureaus en surfen op de vraag naar digitale reclame aangezien consumenten meer en meer online actief zijn.

Het Nederlandse ASM International kan als wereldmarktleider binnen de ALD-technologie voor de fabricage van alsmaar krachtigere chips genieten van een verwachte marktverdubbeling de komende 3 jaar. Dit alles tegen een nog steeds te lage waardering met bovendien mogelijke overname-interesse.

In de Verenigde Staten barst het van innovatieve technologische bedrijven, maar omdat de Nasdaq-index historische pieken scheert en de waarderingen niet goedkoop zijn, moet men selectief zijn. Wij zijn onder de indruk van het dynamisme van Salesforce.com, dat op weg is om leider te worden in IT-systemen voor Customer Relationship Management (CRM), die de interacties tussen bedrijven en klanten beheren. Een andere favoriet is Criteo, een kleine onderneming die actief is in de sterk groeiende internetreclame en in die segmenten de beste programma's heeft ontwikkeld.


3) De geconnecteerde consument

Vandaag genieten consumenten steeds meer van een leven in digitale modus. Ze brengen meer tijd door verbonden met het internet: thuis, op het werk en onderweg. Ze winkelen meer online, wonen in slimme huizen, rijden met geconnecteerde auto's, betalen mobiel, doen een beroep op telegeneeskunde. Vanuit een beleggersperspectief kan hierop ingespeeld worden via producenten van hardware zoals consumentenelektronica (smartphones, tablets, computers, e-readers, enz.), 4G-netwerken of leveranciers van OLED-uitrusting. Dit geldt ook voor ondernemingen die actief zijn in IT-diensten, e-commerce (online verkoop groeit snel en maakt nu al 7% uit van de totale detailhandelsverkopen wereldwijd), kortom, die deze geconnecteerde consument bedienen. We denken hierbij aan bijv. Amazon, Priceline, ASOS, Alphabet en Facebook.

Er is tijdens de feestdagen veel minder aangekocht in winkels en veel meer via internet, vooral dan via Amazon. Het ontbreekt die firma trouwens ook niet aan ideeën voor nieuwe concepten en producten. Wat het segment voor online reisboekingen betreft, blijft Priceline zijn marktaandelen uitbreiden en sterk groeien, en blijft het de nummer één dankzij zijn platformen booking.com, priceline.com, agoda enz. Wij hebben ook oog voor Apple maar geven er de voorkeur aan te kopen bij een correctie of bij de aankondiging van een nieuw speerproduct, aangezien het merk te kampen heeft met een toenemende concurrentie voor al zijn producten.

Het Britse ASOS verkoopt online modeartikelen voor jongeren. ASOS groeit razendsnel en is dankzij z’n niche aanbod complementair aan Amazon. In tegenstelling tot concurrenten (zoals Zalando) vormt Amazon geen bedreiging voor ASOS. De waardering is in lijn met die van Amazon. We kopen bij voorkeur onder de 5 GBP.


4) Duurzame groeitrends

Naast een cyclisch herstel, profiteren bepaalde bedrijven ook van duurzame groeitrends op lange termijn. Het gaat om wereldwijde veranderingen in demografische en consumptietrends (verouderende bevolking/healthy living) die minder gevoelig zijn voor cyclische schommelingen. Twee sectoren met zo’n duurzame groeiperspectieven zijn technologie en gezondheidszorg. Enkele voorbeelden hierbij zijn Philips, DSM, Shire, Eli Lilly en Visa.

Philips ziet zijn omzet en winst aantrekken als gevolg van investeringen van ziekenhuizen in medische apparatuur, mede op basis van nieuwe technologieën (o.a. ‘connected care’). Ook via innovatieve lifestyle producten speelt Philips in op nieuwe consumptietrends (vb. keukenrobots, elektrische tandenborstels…). We kopen bij terugval. DSM is na de transformatie tot een Nutrition-speler van wereldformaat klaar voor een aantal jaren van duurzame sterke winstgroei. Bovendien vertoont de waardering van deze innovatieve duurzaamheids-waarde een te grote korting tegenover de juiste sectorgenoten. Andere drijfveren zijn prijsstijgingen bij vitamines, het desinvesteren van enkele participaties en zelfhulp.

Aan de andere kant van de oceaan gaat onze voorkeur binnen de farmasector uit naar Eli Lilly. Dat zal tegen 2020 een van de sterkste groeiers zijn, ondanks zijn recente tegenslag in de divisie Alzheimermedicijnen. Wat de bedrijven op het snijpunt van financiën en technologie betreft, zien we bij Visa nog altijd groei, bij een stevige marktpositie en een solide balans.

 

5) Operationele hefboomwerking

In de context van een verbeterende economische omgeving zullen bedrijven met hoge operationele hefboomwerking hun winst relatief sterker zien stijgen. In tegenstelling tot onze andere beleggingsthema's is dit thema gebaseerd op een bottom-up analyse. In Europa selecteren we STM, Airbus, Deutsche Telekom en op terugval Saint-Gobain en HeidelbergCement. Ook olieaandelen vallen binnen dit thema, na de neerwaarts aangepaste kostenbasis. In de VS denken we vooral aan Amazon, Salesforce.com, United technologies, General Motors en Citigroup.

STM is het typevoorbeeld van een nog niet volledig herontdekte herstructurering-kandidaat met een stevig operationeel hefboomeffect binnen de technologiesector. Dankzij de radicale aanpak van een vroegere verliesdivisie, hernieuwde omzetgroei en de positionering in een aantal sterk groeiende segmenten (zie thema 2) verwachten we een sterke stijging van de operationele marge (van 2,5% in 2015 naar 13 à 14% tegen eind 2017). Als antwoord op een sterk aangegroeid orderboek investeert Airbus momenteel in capaciteitsexpansie. Bij een relatief hoge vaste kostenbasis zal het hogere productieritme de komende jaren tot een meer dan proportionele winstgroei leiden. Ook de recente dollarappreciatie leidt tot een bijkomende winsthefboom, vermits hun opbrengsten in dollar uitgedrukt zijn, terwijl hun kosten grotendeels in euro zijn.

Deutsche Telekom geniet binnen de telecomsector een meer dan gemiddelde groei van zijn bedrijfskasstroom (ongeveer 8% per jaar) dankzij een sterke expansie in de VS, gecombineerd met operationele hefboomwerking. De vrije kasstroom groeit sterker omdat het gros van de 4G investeringen achter de rug ligt. Voor Saint-Gobain en HeidelbergCement zal de aantrekkende bouwactiviteit tot een ruimere dekking van de vaste kosten en hogere winstmarges leiden.

In de Verenigde Staten heerst een zeker optimisme, aangezien Amazon, Salesforce.com en United technologies (zie boven) uitkijken naar een versnelling van hun winstgroei in de komende kwartalen dankzij belangrijke projecten, acquisities en de investeringen van de afgelopen jaren. General Motors en Citigroup plukken intussen al de vruchten van grondige herstructureringen en lonende herpositioneringen sinds de crisis van 2008. Een versnelde groei kan hen heel wat opleveren.

Patrick Casselman
Sandra Vandersmissen
Rudy De Groodt
Alain Gerard

Linked articles